INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

INFORMAČNÍ ZPRÁVA

HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:      HIZ 12/18

Vydaná:     Pátek   25.05.2018, 11.00 hod. (09.00 UTC)

Pro kraje:  Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Praha, Jihočeský

Meteorologická situace a vývoj:

V jihovýchodní části Čech se v od včerejšího odpoledne do dnešních ranních hodin udržovala bez výraznějšího pohybu bouřková oblačnost provázená přívalovým deštěm. V oblasti jihozápadních Čech se denní úhrny pohybovaly většinou 20-50 mm, ojediněle až 80 mm. Nejvíce zasažená byla oblast povodí Litavky a Klabavy v povodí Berounky. Menší intenzita srážek se vyskytla i v oblastech povodí horní Vltavy. Bouřková činnost zasahovala svým okrajem částečně i přítoky Vltavy ve středočeském kraji.

Hydrologická situace:

Intenzivní srážky, které rozvodnily řadu menších toků v zasažených oblastech výrazně zvýšily hladinu především na Litavce a jejích přítocích, kde hladiny v nočních hodinách strmě stoupaly, ojediněle až na úrovně SPA. Ke kulminacím většinou docházelo v ranních hodinách. Během dnešního dopoledne hladiny na horních tocích začaly postupně klesat. Hladiny neovlivněných toků na ostatním území republiky výrazně nezasaženém srážkovou činností jsou převážně setrvalé nebo slabě kolísají. Průtoky se stále pohybují pod průměrem pro měsíc květen.

Profily s dosaženým SPA (Pátek   25.05.2018, 08.00 hod.)

1.SPA: Klabava v Nové Huti a v Rokycanech, Holoubkovský potok v Rokycanech, Smutná v Ratajích.

2.SPA: Červený potok v Hořovicích, Klabava v Hrádku, Litavka v Berouně

3.SPA: Litavka v Čenkově, Obecnický potok v Obecnici

Předpokládaný vývoj:

Rozvodněné toky budou dnes postupně klesat nebo v dolních úsecích kolísat. Hladina dolní Berounky a dolní Vltavy bude ještě  zvolna stoupat. V důsledku předpokládaných srážek během odpoledne a večera může dojít v nasycených povodích k přechodnému lokálnímu rozkolísání hladin malých toků.

Čas vydání další zprávy: podle vývoje situace

Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/Krejčová

http://hydro.chmi.cz/hpps