Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – na základě žádosti ze dne 18.10.2018 – odchyt psů a kočet