POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 24.01.2019

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 24.01.2019 od 17hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

 

Program:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci Lávka přesřeku Ohři ve Svatošských skalách
5) Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 100/14
6) Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7) Žádost o příspěvek spolku DROSERA z.s.
8) Žádost o příspěvek spolku Aragonit
9) Žádost o dotaci na pořízení nového územního plánu obce Hory
10) Doplnění projektu „Nové veřejné osvětlení Hory“ podélmístní komunikace p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova
11) Žádost o dotaci na záměr nové veřejné osvětlení podél místní komunikace p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova
12) Různé
13) Diskuse

Program zasedání zastupitelstva ke stažení ZDE.