Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 o činnosti povinného subjektu Obce Hory v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů