POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 26.02.2019

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 26.02.2019 od 17hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Program:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení US/3202/HS/2019
5) Plán účetních odpisů 2019
6) Změna rozpočtu č. 1 a 2
7) Záměr o prodeji části pozemku p.p.č. 494/1
8) Pozemky č. 100/16 a 100/17
9) Veřejné osvětlení podél místní komunikace p.p.č.114 v k.ú.Hory u Jenišova
10) Revokace usnesení č. 71/05/2017
11) Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 92/2 a 92/1
12) Kronika
13) Různé
14) Diskuse