Svoz biodpadu v obci Hory

Od tohoto týdne mohou občané obce Hory využívat kontejnery na bioodpad. 

Kontejnery již byly přistaveny na všechna obvyklá stanoviště v obci Hory. Svoz bioodpadu bude zahájen na začátku dubna 2019 a bude probíhat dle zaběhnutého harmonogramu jako v předchozích letech, tedy jednou týdně. 

Jak správně nakládat s bioodpadem.

Co do bioodpadu patří:

 • posekaná tráva
 • seno
 • sláma
 • listí
 • květiny, zelenina
 • kousky větví stromů i keřů (nastříhané a jinak zpracované do 30 cm)
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • slupky z brambor a citrusových plodů
 • vylouhované čajové sáčky
 • kávové sedliny
 • zbytky pečiva

Co do bioodpadu nepatří

 • zbytky jídel a vaječné skořápky
 • maso a kosti
 • oleje a tuky
 • uhynulou zvěř
 • dlouhé větve
 • pope z briket a uhlí
 • jiný odpad jako papír, plast, sklo, textil, nebezpečný odpad apod. 
 • zvířecí exkrementy
 • kamení, smetky z chodníků a silnic

Velkoobjemové kontejnery – jaro 2019

Velkoobjemové kontejnery budou v obci přistaveny ve dnech 6.5. – 15.5.2019.