Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – náklady