Povinné očkování psů proti vzteklině

Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne v obci Hory dne 26.4.2019
– v 19.15 hod. u hřiště
– v 19.30 hod. u statku

Ceny za očkování: 
1 očkování 150Kč
1 očkovací průkaz 10Kč

Očkování zajišťuje MVDr. Eliška Janochová, KVL č. 6179.