POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 10.04.2019

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 10.04.2019 od 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Veřejné osvětlení podél místní komunikace p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova