Prezentace záměru „BMW Group Future Mobility Development Center“ na území Sokolovska

Předmětem záměru je vybudování zkušebního území s komplexem testovacích drah, které budou sloužit mimo jiné pro vývoj samořiditelných automobilů a bezpečnostních asistentů. Záměr je umístěn do prostoru Podkrušnohorské výsypky mezi Lomnicí, Dolními Nivami a Sokolovem.

Jak bude testovací polygon vypadat, co se bude na Sokolovsku testovat, jaké personální příležitosti se očekávají. Dozvíte se v této prezentaci: