Upozornění – poplatek ze psů

Obecní úřad Hory upozorňuje držitele psů, že podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 jsou povinni do 30.4.2019 uhradit poplatek ze psů na tento rok.