Výstraha ČHMÚ na jev Nebezpečí požárů (nízký stupeň nebezpečí)

Výstraha na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) – v Karlovarském kraji od středy 24.04.2019 11:00  do soboty 27.04.2019 00:00

Kolem hluboké tlakové níže nad východním Atlantikem k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Jeho příliv ukončí zvlněná studená fronta, která v pátek začne přecházet od západu přes naše území. Za ní k nám začne proudit studený a vlhký vzduch od západu.

V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat nebezpečí vzniku požárů. V Čechách v souvislosti se srážkami a ochlazením je platnost nebezpečí vzniku požárů do noci na sobotu.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha/Šopko ve spolupráci s VGHMÚř

VÝSTRAHA ČHMÚ – Číslo:  PVI_2019/47

Vydaná: středa 24.04.2019 10:57  (08:57 UTC)

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html?layout=1