Oznámení zahájení díla – přeložení NN

Od 27.5.2019 zahajuje společnost ČEZ Distribuce, a.s. práce na přeložení vzdušného vedení NN do kabelového vedení NN podél komunikace ppč. 114 v k.ú. Hory u Jenišova ( od Restaurace pod Kaštanem až k čp 1). 

Stavební práce potrvají do 10.7.2019

Dbejte prosím v těchto místech zvýšené opatrnosti.