POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 28.05.2019

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 28.05.2019 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola plnění usnesení
 4. Informace vedení obce o významných jednáních a dění v obci
 5. Revokace usnesení č. 54/06/2018
 6. Revokace usnesení č. 66/09/2018
 7. Revokace usnesení č. 21/02/2017
 8. Rozpočtové opatření č. 4
 9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
 10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Hory, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c/ stanov VSOZČ
 1. Zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek PE 40, Hory U Výsypek
 2. Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.
 3. Záměr pronájmu pozemku p.č. 100/23 v k.ú. Hory u Jenišova
 4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova
 5. Právní služby pro občany
 6. Kronika
 7. Pořizování audio, videozáznam
 8. Různé
 9. Diskuse