Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

Informační materiál k dokumentaci Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1

Kompletní dokumentaci k Zásadám územního rozvoje karlovarského kraje naleznete na webových stránkách: 

https://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-region-rozvoje/UZ_A1_ZUR_KK.aspx

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment