INFORMACE o dokumentaci k záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“

Obec Hory informuje občany o možnosti nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Hory do dokumentace k záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“, a to v době úředních hodin:

  • Pondělí od 10:00 do 12:00 hod. a od 15:00 do 17:00 hod.
  • Čtvrtek od 08:00 do 11:00 hod.

Dokumentace je též dostupná v Informačním systému EIA na následujícím odkazu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK534