Likvidace BOLŠEVNÍKU VELKOLEPÉHO v obci Hory

Vážení spoluobčané, 

na území naší obce se opět vyskytla invazivní škodlivá rostlina bolševník velkolepý. Bolševník velkolepý je jedním z nejznámějších a také nejvýznamnějších invazivních nepůvodních rostlinných druhů v České republice i v Evropě a může způsobit značné zdravotní komplikace. 

Z ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) vyplývá, že vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí.

Celá rostlina obsahuje fotoaktivní látky, které po potřísnění pokožky a následném ozáření UV paprsky způsobují závažné zdravotní komplikace. Vážné zdravotní komplikace mohou nastat i při vdechnutí rostlinných šťáv. U řady furanokumarinů byly prokázány také karcinogenní a teratogenní účinky.

V minulosti docházelo na území naší obce k průběžné likvidaci této rostliny ať už spásáním, chemickými nebo mechanickými metodami. Tentokrát jsme se rozhodli pro chemickou metodu pod dozorem pana Jana Engliše, který se zasloužil o likvidaci Bolševníku velkolepého podél řeky Ohře. Likvidace bude probíhat v několika etapách po dobu dvou let.

Tímto žádám všechny občany, jestli se ve Vašem okolí nachází bolševník velkolepý, nebo na něj narazíte při procházce naší obcí, prosím nahlašte nám jeho výskyt na Obecní úřad Hory nebo na telefonní číslo 777 747 448.

Děkuji 

Lucie Hostašová

starostka obce Hory