Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060656149

V obci Hory je pro níže uvedené objekty a parcely plánována dne 01.07.2019 od 07:30 do 16:00 hod. odstávka elektrické energie č. 110060656149

Hory – Hory

Hory

1001 ,  102 ,  106 ,  30 ,  37 ,  46 ,  50 ,  51 ,  52 ,  55 ,  56 ,  62 ,  80 ,  84 ,  86 ,  97 ,  98 ,  E1 ,  parc.č. 105/5 ,  parc.č. 51 ,  parc.č. 54 ,  parc.č. 56 ,  parc.č. 59/1 ,  parc.č. P57/1

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Hory, které se bude konat:

Dne Od Do 
01.07.20197:3016:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 

S pozdravem. 

ČEZ Distribuce, a. s.