POZVÁNKA na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ investičního záměru „STŘEDISKO OBCHODU A SLUŽEB KARLOVY VARY – HORY I“

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ investičního záměru „STŘEDISKO OBCHODU A SLUŽEB KARLOVY VARY – HORY I“ se bude konat v pondělí 24.06.2019 od 17 hodin v salonku restaurace Pod kaštanem, Hory.


Plánovaný investiční záměr se nachází v katastrálním území Hory u Jenišova, v západní části obce Hory, jižně od komunikace I/6, směrem na Jalový Dvůr. Do kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Hory. Dokumentace je též dostupná v Informačním systému EIA na následujícím odkazu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK534