POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 1.7.2019

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 1.7.2019 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Program:
1) Schválení programu
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I
5) Záměr o prodeji vozu KIA Sorento
6) Různé
7) Diskuse

Pozvánka na zastupitelstvo 1.7.2019 ke stažení (PDF soubor).