Kolaudace, číslo popisné, přihlášení k trvalému pobytu, popelnice na směsný komunální odpad – JAK NA TO

V této aktualitě naleznete důležité a praktické informace o tom, jak postupovat při přihlášení k trvalému pobytu, přidělení čísla popisného, objednání popelnice na směsný komunální odpad. 


KOLAUDACE

O kolaudační rozhodnutí musíte požádat stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary. Po provedení kolaudace stavební úřad vyzve Obecní úřad Hory k přidělení čísla popisného. Číslo popisné je součástí kolaudačního rozhodnutí, které vydává stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary. 


ČÍSLO POPISNÉ

Číslo popisné přiděluje Obecní úřad Hory na základě výzvy stavebního úřadu.  V kolaudačním rozhodnutí, vydaném stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary, je již číslo popisné uvedeno. V případě přidělení čísla popisného se Vy o nic nestaráte, vše mezi sebou vyřídí úřady.


PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

K trvalému pobytu se můžete přihlásit pouze na zkolaudovanou nemovitost, která je pod přiděleným číslem popisným už zapsána v katastru nemovitostí. Zapsání nemovitosti do katastru nemovitostí si musí vyřídit její majitel. O přihlášení k trvalému pobytu zažádáte na Obecním úřadu Hory. Po uplynutí minimálně 3 dnů od provedení změny trvalého pobytu si na Magistrátu města Karlovy Vary požádáte o vydání nového občanského průkazu.


POPELNICE NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Pro zajištění svozu směsného komunálního odpadu obec uzavírá s žadatelem o tuto službu smlouvu. Smlouva je uzavírána na obecním úřadě v okamžiku, kdy je žadatel již přihlášen k trvalému pobytu v obci Hory. Dodání nádoby na směsný komunální odpad zajišťuje svozová firma AVE CZ, provozovna Karlovy Vary, které nádoby na odpad patří. Vše ohledně svozu odpadu budete vyřizovat přes obecní úřad (změnu svozu, výměnu popelnice, nahlášení, že svoz odpadu nebyl proveden…). Nádoba na směsný odpad Vám bude dodána těsně před termínem zahájení svozu odpadu, který byl sjednán ve smlouvě. 

Pro zajištění řádného svozu odpadu Vás žádáme o viditelné umístění čísla popisného a čitelné označení popelnice číslem popisným svého domu.Toto opatření je potřebné hlavně v případě, kdy uživatel popelnice žádá o změnu četnosti svozu a je třeba na popelnici změnit nálepku četnosti svozu.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů mě můžete kontaktovat na tel. +420 777 747 448

Lucie Hostašová
starostka obce Hory