Nová lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách má zelenou

Magistrátem města Karlovy Vary byl schválen stavební záměr na stavbu Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách.

Stavba lávky leží na katastru obce Údolí u Lokte a obce Hory u Jenišova a je v souladu s územními plány města Loket a obce Hory. 

Nová lávka ve Svatošských skalách bude sloužit především cyklistům, protože stávající lávka se nachází v nevyhovujícím stavu a v turistické sezóně je velmi přetížena. V případě potřeby budou moci lávku využít i složky integrovaného záchranného systému.  

Přemostění je navrhováno v místě původního mostu přes Ohři (lokalita Pionýrské nad Ohří), který převáděl cestu z Karlových Varů do Lokte přes řeku Ohři. Z původního mostu je zachován v současné době jen jeden pilíř a zbytky pilíře a opěry na levém břehu. 

Technické specifikace:

  • Délka nové části cyklostezky je 120,27m a šířka 3,0m. 
  • Nová lávka převádí cyklostezku pro pěší a cyklisty č. 6 přes řeku Ohři. 
  • Nová lávka je navržena jako visutá ocelová lávka, jednopólová, s dřevěnou mostovkou. Visutá lana jsou vedena přes nakloněné pylony a kotvena v kotevních blocích. 
  • Úsek na levém břehu mý nezpevněný povrh (navazuje na nezpevněnou cyklostezku č.6), úsek na pravém břehu má zpevněný povrh (rekreační oblast, zpevněná komunikace). 

Stavba má být dokončena do 2 let. 

Zdroj fotografií: stavbykarlovarska.cz

Zdroj fotografie: www.stavbykarlovarska.cz