Kontejnery na tříděný odpad, vyhláška

Vážení spoluobčané, 

při včerejší pravidelné procházce po naší obci jsem byla velmi rozčilena bezohledností některých našich spoluobčanů.

Vážení spoluobčané, do kontejnerů na tříděný odpad patří pouze materiál, který je uveden na daném kontejneru a pochází z domácí spotřebyStavební materiál do tříděného odpadu nepatří a žádný odpad nepatří mimo kontejnery! Prokazatelně značná část materiálu v kontejnerech nyní pochází ze stavby, nikoli z běžného provozu domácnosti. Bohužel tento případ není ojedinělý. Pak jsou kontejnery přeplněné zbytky stavby a není v nich prostor pro běžný odpad z domácností našich spolubčanů.

Před několika týdny byla obec nucena zrušit kontejnerové stání u restaurace Pod kaštanem, kde neustále docházelo k silnému znečišťování okolí vyhazováním odpadu mimo kontejnery a zejména docházelo k velmi špatnému třídění odpadu. Svozová služba nám za této situace odmítla kontejnery na tomto místě nadále vyvážet.

Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra byla obec upozorněna na absenci obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním materiálem s výtkou, že tuto vyhlášku už měla mít Obec Hory vydanou v roce 2014. Ráda bych vám sdělila, že v současné době již tuto obecně závaznou vyhlášku máme zpracovanou, podrobenou kladnému rozboru výše uvedeného odboru a nic nebrání jejímu vydání. Datum její účinnosti bude od 1.1.2020. V nejbližší době vás budeme o jejím obsahu informovat.

Zároveň jsme se rozhodli zlepšit prostředí kolem kontejnerových stání. Kontejnerová stání budou nově vydlážděna a oplocena dřevěným oplocením. Protože většina stání je u komunikací, museli jsme tuto záležitost řešit s Magistrátem města Karlovy Vary – stavebním úřadem. Povedlo se, máme vydáno územní rozhodnutí. Kontejnerová stání budeme budovat postupně.

Na kontejnerových místech dochází k pravidelnému úklidu. Ale ani sebelepší stání s oplocením, ani pravidelný úklid obecním zaměstnancem nebudou nic platné, pokud my všichni nebudeme třídit tak, jak se má. Chtěla bych apelovat na všechny spoluobčany, i ty budoucí, buďme k sobě ohleduplní, neznečišťujme si naši krásnou obec. 

Lucie Hostašová
starostka obce Hory