POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 29.10.2019

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 29.10.2019 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné. 

Program:

 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-0006086/VB001, HORY, KV, P.Č. 167/1 

5) Záměr prodeje části pozemku p.č. 12/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

6) Záměr o pronájmu části pozemku p.č. 65/1 

7) Zpráva kontrolní výboru 

8) Zpráva finančního výboru 

9) Venkovní digitální úřední deska – Mikroregion Sokolov – východ 

10) Kotlíkové dotace 

11) Financování kompostérů – Mikroregion Sokolov – východ 

12) Rozdělení pozemků na pozemku p.č. 205/6 

13) Strategický plán obce Hory 

14) Podněty občanů 

15) Různé 

16) Diskuse 

Pozvánka na zastupitelstvo 29.10.2019 ke stažení (PDF soubor).