Upozornění – výkopové práce a pokládka kabelu NN – omezení

Ve dnech 9.10. a 10.10.2019 budou na p.č. 203/2/1 v k.ú. Hory u Jenišova prováděny výkopové práce a pokládka kabelu NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Jedná se o překop komunikace. Provoz na této komunikaci bude omezen a řádně označen dopravním značením. 

Děkujeme za pochopení,
obecní úřad Hory