Povinné čipování psů v obci Hory

Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona a současně také nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, a to od 1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč. Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané v očkovacím průkaze.

Obec Hory zajistila svým obyvatelům možnost čipování psů přímo v obci.

Čipování psů v obci Hory proběhne v úterý 3.12.2019 v 16 hod. u dětského hřiště a v 16.15 hod. u statku (č.p.46).

S sebou přineste očkovací průkaz svého psa. 

Cena jednoho čipu činí 500Kč.

Čipovat bude paní MVDr. Eliška Janochová.