Informace ke svozu komunálního odpadu v obci Hory

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás již informovali, od 1. 1. 2020 se mění systém přihlašování ke svozu komunálního odpadu z domácností na základě obecně závazné vyhlášky obce Hory č. 01/2019 o poplatku za komunální odpad.

Splatnost poplatku
Splatnost poplatku je do 30.4. každého kalendářního roku. Poplatek musí být zaplacen jednorázově v plné výši. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na Obecním úřadě Hory nebo bankovním převodem na č.ú.180324634/0600. V případě bezhotovostní platby uveďte jako variabilní symbol číslo popisné Vaší nemovitosti.

Sazba poplatku
Povinnost přihlásit se ke svozu komunálního odpadu má vlastník nemovitosti v obci Hory dle čl. 3 odst. 1) vyhlášky obce Hory č. 01/2019.

Druh svozuObjem nádoby
v litrech
Četnost
vývozu
Počet výsypů
za rok
Výše poplatku
v Kč
APopelnice 110/120 l1x měsíčně12600,- Kč
BPopelnice 110/120 l1x za 14 dní261 200,- Kč
CPopelnice 110/120 l1x týdně522 300,- Kč
DPopelnice 240 l1x týdně525 200,- Kč

V případě vzniku komunálního odpadu po dobu kratší než jeden rok, se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Přihlašovací lístek (ke stažení zde: Přihlašovací lístek ke svozu komunálního odpadu v obci Hory) odevzdejte na obecní úřad nebo zašlete elektronicky na adresu podatelna@obec-hory.cz do 10. 1. 2020. Všem, kterým byl v prosinci 2019 proveden svoz odpadu (kromě vlastníků nemovitosti bez čísla popisného), bude v lednu 2020 svoz proveden ve stejném rozsahu.

Na žádost vlastníka nemovitosti může být provedena změna svozu odpadu, a to jak počet nádob, tak četnost svozu. Změna musí být na obecní úřad nahlášena alespoň 2 měsíce před její zamýšlenou realizací.

Od 1. 1. 2020 vchází v platnost také obecně závazná vyhláška obce Hory č. 02/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hory.

V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici.

Lucie Hostašová
starostka obce Hory
777 747 448
starosta@obec-hory.cz