Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060682551

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení od ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Hory, které se bude konat

DNE 15.01.2020 OD 7:30 DO 15:30

Dotčené objekty a parcely:
Hory
105, 111, parc. č. 253/5, parc. č. 253/10, parc. č. P.253/12, č. p.258/3


Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

S pozdravem
CEZ Distribuce, a. s.