POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 27.01.2020

Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné. 

Program: 

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Stanovy Mikroregionu Sokolov – východ
5) Zakladatelská smlouva svazku obcí Mikroregionu Sokolov – východ
6) Rozdělení pozemku p.č. 205/6 v k.ú. Hory u Jenišova
7) Připojení pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Hory u Jenišova na komunikaci p.p.č. 172/2 v k.ú.
Hory u Jenišova
8) Pozemek p.p.č. 100/1 v k.ú. Hory u Jenišova
9) Žádost o dotaci na projekt „Workoutové hřiště – Hory“
10) Žádost o dotaci na projekt „Kontejnerová stání – Hory“
11) Vítání občánků
12) Různé
13) Diskuse

Pozvánka na zastupitelstvo 27.1.2020 ke stažení (PDF soubor).