Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 o činnosti povinného subjektu Obce Hory v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů