Výstraha ČHMÚ na silný vítr

Obec Hory obdržela od ČHMÚ upozornění, že v čase 9.2.2020 od 18.00 hod. do 11.2.2020 18.00 hod. se bude Obec Hory nacházet ve vysokém stupni nebezpečí silného větru.

Bude proudit velmi silný nárazový jihozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 90km/h. 

Doporučujeme všem občanům zajistit své domy, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Doporučuje se omezit pohyb venku i jízdy autem. „Apeluji především na všechny stavebníky v Horách, kteří mají rozestavěné domy, zajistěte si prosím veškerý materiál na svém pozemku tak, aby nedošlo k poškození zdraví ani majetku,“ upozorňuje Lucie Hostašová, starostka obce Hory.

V uvedeném období může dojít k přerušení dodávek elektrické energie. ČEZ Distribuce vyhlásil pro své zaměstnance pohotovost jak v call centrech tak navýšil i počet pracovníků v terénu. Přesto se může stát, že budou domácnosti nějaký čas bez elektrického proudu. V případě poruchy můžete volat přímo na call centrum ČEZ Distribuce (tel. 800 850 860) nebo poslat sms starostce obce, která bude s ČEZ také v tel. kontaktu.

Doporučení ČHMÚ: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.