Info leták MZČR: Jak chránit sebe a své okolí

1. „Ven nechodím“
Radikálně omezte pohyb na veřejnostiPohybujte se pouze do a ze svého zaměstnání či za účelem zajištění základních životních potřeb vlastních a své rodiny, jako je nákup potravin nebo léků. Omezte cesty za rodinou jen na ty nezbytně nutné. K lékaři choďte pouze z vážných důvodů.

2. „Když už musím vyjít z domu, tak se chráním“
Chraňte si ústa, nos, oči a ruce. Noste ochranné prostředky!
Nedotýkejte se zbytečně obličeje.
Nepodávejte si ruce.
Dodržujte vzdálenost od ostatních alespoň 2 metry.

3. „Když se chráním, tak efektivně“
Jak nakládat s ochrannými prostředky?
PŘED nasazením a následně PO odstranění ochranného prostředku je třeba si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem.

Jak postupovat při odstraňování ochranného prostředku?
Jednorázový prostředek opatrně sundejte tak, abyste se nedotýkali jeho vnějšího povrchu.Poté ho vyhoďte do koše. Prostředek k opakovanému užití vyperte a přežehlete.

Leták ke stažení: