POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 16.06.2020

Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné.
Program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Středisko obchodu a služeb – Karlovy Vary Hory I – referendum (jednání o budoucím konání referenda)
5) Záměr o prodeji části pozemku 12/1 a 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova
6) Záměr o prodeji části pozemku 203/108 a 216/1 a 221/10 v k.ú. Hory u Jenišova
7) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
8) Kompostéry
9) Změna rozpočtu č. 4
10) Různé
11) Diskuse

Zasedání Zastupitelstva obce Hory se koná za dodržování zvýšených hygienických požadavků stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Pozvánka na zastupitelstvo 16.6.2020 ke stažení (PDF soubor).