POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 28.07.2020 od 17 hod.

Na základě ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Program:

 • Zahájení
 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Středisko obchodu a služeb – Karlovy Vary Hory I
 • Rozpočtové opatření č. 5
 • Změna rozpočtu č. 6
 • Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti práva chůze a jízdy

na části pozemku pč.114

 • Záměr o pronájmu části pozemku pč.172/2 a pč.100/28 v k.ú. Hory u Jenišova
 • Záměr o pronájmu části pozemku pč.100/25, pč.92/2, pč.100/28 v k.ú. Hory u Jenišova
 • Různé
 • Diskuse

Zasedání Zastupitelstva obce Hory se koná za dodržování zvýšených hygienických požadavků stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Pozvánka na zastupitelstvo 28.7.2020 ke stažení (PDF soubor).