Výsledky místního referenda

Ve čtvrtek 23.7.2020 proběhlo v obci Hory místní referendum s otázkou “Souhlasíte s umístěním a výstavbou stavby s názvem ,,Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“ na pozemcích parcelní číslo 127/8, 220/1, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 229/10, 230/4, 230/5, 230/6, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 231/7, 297, 414/2, 415/1, 417/2, 427/2, 427/3 v katastrálním území Hory u Jenišova?

Svůj názor v referendu projevilo celkem 54,098% oprávněných občanů obce Hory, výsledky referenda jsou tedy platné.

Výsledek:
Odpověď ANO – 4,545%
Odpověď NE – 94,496%

Občané obce Hory se tedy vyjádřili proti realizaci změněného záměru – proti stavbě dvou velkokapacitních hal pro internetový prodej.

ZÁPIS KE STAŽENÍ: http://obechory.antee.cz/file.php?nid=17893&oid=7683267