Informace o umístění volebního stanoviště pro hlasování z motorového vozidla pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje a Senátu

 Volební stanoviště pro hlasování z motorového vozidla pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje a Senátu České republiky ve volebním obvodu č. 3 se sídlem v Chebu konané ve dnech 2. a 3. října 2020 jsou umístěna pro voliče podle místa trvalého pobytu: 

pro okres Cheb: areál Nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204/17, Cheb 

pro okres Sokolov: areál Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov 

pro okres Karlovy Vary: areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary 

U volebního stanoviště lze hlasovat dne 30. září od 7 do 15 hodin

U volebního stanoviště může hlasovat volič, který je voličem podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev krajů nebo zákona upravujícího volby do Senátu a ve dnech voleb je evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a který má adresu místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti občanským průkazem, nebude mu hlasování umožněno. 

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den hlasování u volebního stanoviště může volič obdržet hlasovací lístky i u volebního stanoviště. 

Oficiální informace: