INFORMACE o zveřejnění dokumentace k záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zveřejnění dokumentace vlivů záměru zařazeného v kategorii II: 

Obec Hory informuje občany o možnosti nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Hory do dokumentace k záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“, a to v době úředních hodin: 

Pondělí od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. 

Středa: od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. 

Dokumentace je též dostupná v Informačním systému EIA na následujícím odkazu: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK534

Dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou požádány o vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode den zveřejnění informace o dokumentaci na přední desce kraje ( tj. do 2.10.2020).