Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 21. 9. 2020 do odvolání ze dne 18 září 2020, Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 2/2020

Plné znění ke stažení v PDF: