Stanovisko Obce Hory ke zveřejněné dokumentaci záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“

Obec Hory, jakožto dotčený orgán k záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“, podala v řádném termínu své stanovisko ke zveřejněné dokumentaci.

Text znění ke stažení v PDF:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment