INFORMACE o zrušení termínu veřejného projednání posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“

Obec Hory, na základě oznámení Krajského úřadu Karlovarského kraje, informuje občany o zrušení termínu veřejného projednání posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I dne 5.11.2020

Důvodem je prodloužení nouzového stavu, který prodlužuje veškerá platná opatření, a nemožnost uspořádat veřejné projednání v zákonem stanovených lhůtách. 

Náhradní termín pro konání veřejného projednání bude stanoven v dostatečném časovém předstihu dle vývoje situace ohledně krizových opatření. 

Plné znění ke stažení ve formátu PDF: