Nová kontejnerová stání v obci

V uplynulých týdnech proběhla realizace 6 ks kontejnerových stání pro tříděný odpad. Kontejnerová stání dostala nový vzhled v podobě dřevěného oplocení a zámkové dlažby. Na realizaci se podíleli i obyvatelé Hor, kterým patří velké poděkování. 

Věříme, že nová stání přispějí k lepší manipulaci s nádobami a zlepší podmínky pro třídění odpadu. Nádoby se nebudou při špatných povětrnostních podmínkách samy převracet a pohybovat se. K čistotě v místě třídění může přispět každý z nás zodpovědným tříděním a neukládáním odpadu mimo nádoby.

Obecní úřad Hory podal na začátku roku 2020 žádost o dotaci v rámci programu: „Program obnovy venkova“ (podprogram 1) u odboru regionálního rozvoje. Uvedený dotační program byl vypsán Krajským úřadem Karlovarského kraje a obec Hory žádala dotaci pro realizaci záměru „Kontejnerová stání – Hory“. Při podání a vyhodnocení žádosti byla obec Hory úspěšná a obdržela od Karlovarského kraje dotaci ve výši 205.000,- Kč. Celkové náklady na realizaci byly 324.076 Kč.

„Velice děkuji Karlovarskému krajskému úřadu za poskytnutí dotace na vybudování nových kontejnerových stání. Dotace pomohla ke zvýšení bezpečnosti při umístění nádob, zlepšila podmínky při manipulaci s nádobami na tříděný odpad, vzhled stání a eliminuje odlétání odpadu z kontejnerů,“ uvedla Lucie Hostašová, starostka obce Hory.