Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19

Mimořádné opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1. 2. 2021: