POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se bude konat 11.2.2021 od 16 hod.

Z důvodu vzdání se funkce člena Zastupitelstva obce Hory ke dni 29.1.2021 se tímto svolává zasedání Zastupitelstva obce Hory k projednání této rezignace a složení slibu nového člena zastupitelstva obce.

Program:

1)  Zahájení

2)  Volba ověřovatelů zápisu

3)  Projednání vzdání se funkce člena zastupitelstva

4)  Složení slibu člena zastupitelstva

5)  Různé

Zasedání Zastupitelstva obce Hory se koná za dodržování zvýšených hygienických požadavků stanovených vládou České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Pozvánka na zastupitelstvo 11.2.2021 ke stažení (PDF soubor).