Usnesení Vlády ČR ze dne 14. února 2021 a související opatření

Níže uveřejňujeme

  • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č.125 – kde vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů
  • a související usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření

Plné znění částky sbírky zákonů a usnesení vč. příloh naleznete ve formátu PDF ke stažení níže: