Dětské hřiště v Horách zůstává v provozu

Na dětské hřiště v Horách smí vstupovat pouze obyvatelé obce Hory a to za dodržování přísných hygienických požadavků stanovených vládou České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Nutné je dodržování rozestupů min. 2m, ochrana dýchacích cest (nos, ústa) – respirátory a děti musí mít nasazené roušky. Hřiště je pravidelně desinfikováno.

Pokud nebudou dodržována hygienická nařízení, bude hřiště uzavřeno. Prosím buďte ohleduplní k sobě i svým sousedům.