Krajský úřad Karlovarského kraje přezkoumal hospodaření obce Hory za období 1.1.2020 do 31.12.2020

Odbor finanční Krajského úřadu Karlovarského kraje přezkoumal na začátku tohoto roku hospodaření obce Hory za období 1.1.2020 do 31.12.2020. Při přezkoumání hospodaření obce Hory za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst. 3 písm a) zákona č. 420/2004Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hory za rok 2020 ke stažení ve formátu PDF: