Odborný oponentní posudek k hodnocení vlivu na biotopu předloženému v dokumentaci EIA

k projektu Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I: