Oznámení o veřejném projednání záměru „Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary – Hory I.“

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ oznamuje termín veřejného projednání ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, záměru „Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary – Hory I.

Veřejné projednání se s ohledem na aktuálně platná vládní protiepidemická nařízení bude konat distanční formou – videokonferencí:

Místo: prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Microsoft Teams, na tomto odkazu (návod pro připojení – viz níže)

Datum: 15. 3. 2021 (pondělí)

Čas: 15:00 hod. (možnost připojení již od 14:00 hod.; prostor pro zkušební připojení, případně prostor pro vyřešení technických problémů – pro zajištění řádné účasti na veřejném projednání je doporučeno toto provést do 14:45 hod.)

Oznámení ke stažení ve formátu PDF níže: