Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19

Níže naleznete ke stažení ve formátu PDF:

  • Mimořádné opatření – omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
  • Mimořádné opatření – podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
  • Mimořádné opatření – návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
  • Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
  • Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
  • Mimořádné opatření – opatření ve školách s 1. fází rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání
  • Mimořádné opatření – testování žáků ve školách
  • Mimořádné opatření – testování zaměstnanců ve školách
  • Mimořádné opatření – testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021

Ke stažení: