Chystáme semináře “Zdravá rodina 2021”

Preventivní aktivity na podporu psychického a fyzického zdraví rodiny připravilo Bludiště z.s. ve spolupráci s obcí Hory.

,,POSILUJTE SILNÉ STRÁNKY SVÉ RODINY“

Všichni víme, co je pro nás dobré, ale málokdo to dělá. Doba plná společenských omezení se na nás podepisuje po všech stránkách, ale s jarním počasím přichází zlepšení nálady. A tu bychom vám rádi umocnili aktivitami na podporu zdravého rodinného fungování. Každý rodič se nejvíce bojí o děti, proto začínáme programem o nich a pro ně.

Přijměte pozvání na naše semináře:

3.5.2021 od 16:00 Obec Hory, hřiště. Lektor: Mgr. Viola Janečková
Téma: Nácvik první pomoci pro celou rodinu. Rodinný interaktivní seminář. Nejčastější příčinou úmrtí dětí jsou úrazy. V ČR umře 300 dětí ročně, 3 000 zůstává po úrazu postiženo a 30 000 je hospitalizováno. Proto jsme do programu zařadili seminář související s prevencí úrazů u dětí. Prostřednictvím pohádky si děti nacvičí efektivní postupy první pomoci.
A víte Vy, jak si pomoci ve vážných situacích? Už budete vědět, kdy zvládnout doma, kdy vyrazit k lékaři a kdy nečekat a volat RZS! Pojďte si užít čas s dětmi bez stresu, strachu a s pocitem, že v případě potřeby, budete vědět co udělat, a jak pomoci.

18.5.2021 od 16:00 Obec Hory, hřiště. Lektor: Mgr. Marie Janečková
Téma: Prevence plochých nohou. Rodinný interaktivní seminář. Klíčový pro celoživotní fyzické a duševní zdraví je návyk pohybových aktivit. Společně s dětmi se naučíte soubor cvičení s využitím prvků zážitkové pedagogiky a budete umět připravit zážitkový chodníček souvislosti s prevencí plochých nohou.

Nosným principem fungování rodiny je neustálé přizpůsobování se měnícím požadavkům a nárokům života. Nezapomínáme s aktivitami ani na další členy rodiny. Kromě zajímavých seminářů můžete v rámci projektu využít zdarma individuální poradenství. Bude poskytováno odborníky z oboru vždy s ohledem na aktuální opatření (pedagogicko-psychologické poradenství, finanční poradenství, osobnostní poradenství).

Bližší informace k seminářům najdete na www.bludistekv.cz a na facebook.com/bludistekv. Projekt je podpořený z dotačního programu Rodina, MPSV ČR.

Pokud Vás napadá, co by rodinám v tuto chvíli nejvíce pomohlo, sem s tím. Ozvěte se našemu týmu, můžeme nápad uskutečnit společně.

Těší se na Vás
tým Bludiště, z.s.